Monday, 6 October 2014

Turas go Pháirc Naomh Áine ar an 26ú la de Mheán Fómhair 2014

Bhí an t-ádh linn go raibh an aimsir chomh deas an mhí seo caite...shocraíomar ar chuairt a thabhairt go Pháirc Naomh Áine. Rinneamar cuimealtáin ar roinnt crainn- cnó capaill,dair agus fuinseog. D imríomar roinnt cluichí amuigh san aer agus rinne na paistí rang sceitsíochta chomh maith. Bhain siad an taitneamh as lón amuigh faoin aer agus as an bpáirc spraoi ach go háirithe!!
Féach ar ár seilidí !! Ceacht ealaíne a rinneamar i Rang a hAon ag tosach na scoilbliana.

Friday, 31 January 2014